Logo VuilniszakkenInwoners van Nieuwegein moeten met ingang van volgend jaar het restafval zelf naar een ondergrondse container in de buurt van hun woning. Het andere afval zoals groente fruit en…

tuinafval en plastic en blik wordt wel huis- aan huis opgehaald.

De gemeente Nieuwegein zegt ernaar te streven dat haar inwoners in de toekomst nog maar 1 kilo restafval hebben. De nieuwe aanpak staat in het grondstoffeninzamelplan dat deze maand door de gemeenteraad moet worden vastgesteld.

De maatregelen worden de komende 4 jaar geleidelijk aan ingevoerd. De afvalstoffenheffing daardoor volgens het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein in 2020 naar beneden en zal tot 2020 niet of nauwelijks stijgen.