Logo Brediushoeve De restauratie van de hofstede Batestein, oftewel de Brediusboerderij, is een zaak van de lange adem. Dit stelt Gerard Lieverse, de voorzitter van Stichting Hofstede…

Batestein. Zij zijn verantwoordelijk voor de hernieuwing van het verwaarloosde pand, maar volgens Lieverse spelen de meeste werkzaamheden zich voorlopig achter de schermen af.

Er moet nog veel gebeuren om zichtbare restauratie te realiseren, omdat het huidige budget niet toereikend zou zijn om alles te financieren. Er zal volgens de stichting nog heel wat geld van andere bronnen moeten komen. “De restauratie blijft dus een complexe zaak”, stelt hij. “Dat geldt helemaal voor een monument dat al bijna negen jaar niet onderhouden is.”

Foto: RPL
RPL bredius boerderij 1