Logo Te HuurProvinciale Staten van Utrecht gaan uitwerken welke mogelijkheden gemeenten hebben voor flexibiliteit en maatwerk binnen het winkelaanbod. Ook willen PS aandacht vragen bij…

gemeenten voor het inzetten van de leegstandsverordening waarmee zij maatregelen kunnen nemen tegen langdurige winkelleegstand. Dit is vastgelegd in de provinciale Retailvisie. Daarin staat ook dat er in de toekomst in de provincie Utrecht minder winkelruimte nodig zal zijn. Dat geldt ook nu de economie flink is aangetrokken. De belangrijkste reden hiervoor is het steeds groter wordende aandeel van de verkoop via internet.

Levendige centra met een gezond winkelbestand in de provincie vragen om keuzes en acties van gemeenten, eigenaren en ondernemers.