Het Rijk besteedt 10 miljoen euro aan de Regio Deal bodemdaling Groene Hart.

In de Regio Deal staan onder andere projecten voor bewoners, bedrijven en overheden, ook hoe om te gaan met de effecten van bodemdaling. Acht lokale overheden, waaronder de gemeente Woerden, leggen samen nog eens tien miljoen euro bij. Hiermee is de financiering voor de deal rond.

Het Groene Hart heeft te maken met een zakkende bodem door zetting en het inklinken van veengrond door ontwatering en droogte. Na de zomer wordt de regiodeal officieel ondertekend.