Logo FileDe rijkswegen in de regio Utrecht waren in 2017 het drukste van het hele land. Daarnaast steeg ook het aantal voertuigen dat over deze wegen reed. Dit is gebleken uit cijfers van het CBS.

Landelijk gezien is het in 2017 vergeleken met het jaar daarvoor, nauwelijks niet drukker geworden op de rijkswegen, namelijk slechts een stijging van nog geen 1 procent. In de regio Utrecht steeg de drukte echter met bijna twee procent.

Vanaf 2012 nam de verkeersintensiteit landelijk elk jaar iets toe. Vooral tussen 2014 en 2015 was er een flinke toename zichtbaar, maar vanaf 2015 is de verkeersintensiteit nauwelijks toegenomen.