Logo NatuurOp 7 september a.s. organiseert de VVD Rijn, Vecht en Venen een lezing gehouden door Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten, met als titel “Laat de natuur niet links liggen”.

Natuur, milieu en duurzaamheid worden in Nederland vaak omschreven als “iets van links”.

Van den Tweel laat zien waarom dit onderwerpen zijn waar “rechts” en in het bijzonder de VVD, verantwoordelijkheid voor kan en wil nemen. Hij schetst in zijn lezing bijvoorbeeld hoe natuur kan bijdragen aan de economie, aan gezondheid, aan integratie en hoe natuur het vestigingsklimaat voor bedrijven verbetert. Maar ook waarom natuur als zodanig waarde heeft. Daarnaast geeft hij inzicht hoe de Nederlandse samenleving naar deze onderwerpen kijkt.