Logo TekentafelIn de provincie Utrecht heeft adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Paul Roncken het plan ‘de Utrechtse Ringparken’ aangeboden aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Het Ringpark…

Utrecht is een plan waarin aandacht wordt besteed aan wonen, bereikbaarheid en energie, gecombineerd met transities in het landschap, voedselproductie en ecologische kwaliteit. Het Ringpark is een verzamelnaam voor de reeds bestaande groene ruimte rondom Utrecht.

Gedeputeerde Staten omarmen het Ringpark Utrecht als een ruimtelijk plan, dat antwoord geeft op de uitdagingen van een groeiende stedelijke regio. Dat benadrukt het grote belang ervan voor overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners.