Logo RiooldekselLangs de Meerndijk in De Meern worden maandag 26 november rioleringswerkzaamheden gestart. Het gaat om het reinigen, inspecteren en inventariseren van de riolering die in…

beheer is van de provincie Utrecht. De riolering bestaat uit inspectieputten, kolken en afvoerleidingen. Doel is om inzicht te krijgen in het areaal en in de technische staat van de riolering.

Deze werkzaamheden kunnen enige verkeershinder veroorzaken voor het doorgaande verkeer. De aannemer versmalt de rijstroken tot één rijstrook per richting. Het doorgaande verkeer kan via de overgebleven rijstrook passeren, onder begeleiding van verkeersregelaars. De verkeerslichten worden tijdelijk buiten werking gesteld.

Op vrijdag 30 november moet de klus geklaard zijn, met een eventuele uitloop naar zaterdag 1 december.