Deze maand start rioleringsbeheer met het reinigen en inspecteren van de riolering langs diverse provinciale N-wegen in de provincie Utrecht.

Deze inspecties worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de technische staat van de riolering zodat een onderhoudsplanning gemaakt kan worden. Tijdens de werkzaamheden is er maar één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Verkeersregelaars zijn hiervoor aanwezig en de werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken.

De inspectie start tussen Breukelen en Maarssen. Woerden en Harmelen zijn in mei, juli en november aan de beurt.