Logo riool2In de Meije wordt onderzoek gedaan naar verkeerd aangesloten leidingen in het rioolstelsel. Het rioolstelsel van de Meije is ontworpen voor de afvoer van afvalwater, maar zeer…

waarschijnlijk is er ook hemelwater op aangesloten. Hierdoor ontstaan in het rioolstelsel vaak storingen en overstortingen van vervuild water op de polder.

Het Bodegraafse rioolstelsel in de Meije betreft niet alleen de adressen in Bodegraven maar ook een aantal adressen van de buurgemeenten Nieuwkoop en Woerden. Ook deze adressen worden in het onderzoek meegenomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de firma RioolZorg B.V. uit Waalwijk.