‘Het RIVM levert dubieuze informatie’. Dat schrijft de organisatie voor milieubehoud Montfoort Windmolens NEE! Volgens de actiegroep presenteert het RIVM een wetenschappelijk en moreel onjuist onderzoek als wetenschappelijk verantwoord. Als burger verwacht je door het RIVM te worden geïnformeerd op een wetenschappelijk verantwoorde wijze. Maar, zoals wel vaker in het verleden aangetoond is, zijn wetenschappers vaak dienaren van het bedrijfsleven, stelt de Montfoortse organisatie.  Gerefereerd wordt aan het artikel van Binnenlands Bestuur waarin staat dat het RIVM zich om de tuin heeft laten leiden door de windindustrie. Montfoort Windmolens NEE vindt dat plannen voor windmolens pas moeten worden uitgerold na goed en degelijk onderzoek en noemt het jammer dat het RIVM twijfel oproept of het wel ten dienste staat van het land.