Waternet en de provincie Utrecht gaan een onderzoek starten naar de rode Amerikaanse rivierkreeft. Dat gebeurt in de Utrechtse Molenpolder en de Distelvinkplas.

“Deze exoot uit oorspronkelijk Mexico en het zuiden van de Verenigde Staten, bedreigt ons ecosysteem ernstig”, vertelt adviseur waterbeheer bij Waternet, Winnie Rip. Deze kreeften eten alles: larven, kikkerdril, planten en zelfs elkaar. Oevers en keringen verzwakken doordat ze holen graven. Ook gaat het ten koste van de waterkwaliteit, waardoor de biodiversiteit sterk afneemt.

Volgens hengelaars ondervindt ook de sportvisserij veel hinder van deze schadelijke waterdieren. Ze vreten bijvoorbeeld het ‘voertje’, dat de sportvisser als lokaas in het water heeft gemaakt, compleet leeg en de vissen blijven weg. Bovendien is het uitkijken geblazen als er een kreeft aan de haak zit.

Er wordt gekeken naar een effectieve methode om de kreeften terug te brengen in aantal. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een adviesbureau voor bodem, water en ecologie, en loopt nog tot het najaar van 2019. Daarna worden conclusies getrokken en wordt een voorstel gedaan voor het vervolg.

Foto: Provincie Utrecht