Op het Nationaal Congres Bodemdaling is het officiƫle startsein gegeven voor het project aanpak Bodemdaling Groene Hart. Het project, in de vorm van een zogenoemde regiodeal, is een samenwerking tussen drie gemeenten, de provincies Utrecht en Zuid-Holland en enkele waterschappen in het gebied.

De regiodeal Bodemdaling Groene Hart heeft in eerste instantie een budget van 20 miljoen euro. De helft komt van het Rijk en de andere helft hebben de regionale overheden opgebracht. Het geld wordt gebruikt voor 24 verschillende projecten.

Een van de projecten op agrarisch gebied is uitbreiding van het meetnet op proefboerderij KTC Zegveld. Het meetnetwerk is nodig om de effecten van maatregelen, zoals verhoging van het grondwaterpeil te meten.

Foto: Provincie Zuid Holland/Twitter