Logo zwaard Een Romeins bouwwerk is mogelijk gebruikt als het eerste kerkje van Woerden. Gebruik als kerk heeft zo’n 4 eeuwen na vertrek van de Romeinen plaatsgevonden.

Tot die conclusie komen onderzoekers na de vondst van een zwaard uit de Frankische periode van Woerden. Het zwaard is gevonden bij de bouw van een appartementencomplex aan de Hoge Woerd. Bij het zwaard zijn ook skeletresten gevonden. Archeologen gaan er van uit dat de botten afkomstig zijn van mensen die begraven lagen op een voorheen onbekend vroegmiddeleeuws grafveld rond de kerk van Woerden. Het zwaard is vermoedelijk een bijgift in het graf van een lokale edelman.

De vondst vormt volgens de onderzoekers een duidelijk bewijs dat in Woerden, in de vroege middeleeuwen, mensen verbleven. Door de ligging van de skeletten t.o.v. de fundering, is het waarschijnlijk dat een Romeinse gebouw het eerste kerkje in Woerden is geweest. Het zwaard is inmiddels gerestaureerd en in het museum van Woerden te zien.

Foto PR
Edelman