Logo Romeinse LimesDe gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Zoeterwoude gaan in samenwerking met de Nederlandse Limessamenwerking en provincie Zuid-Holland de Romeinse…

Limesweg nader onderzoeken. Het is belangrijk om te weten of de weg inderdaad aanwezig is, hoe diep deze ligt en hoe goed of slecht hij bewaard is gebleven. Om dit te bepalen is het nodig dat een archeologisch booronderzoek wordt uitgevoerd.

In totaal zullen ongeveer vijfhonderd boringen gezet worden verdeeld over drie tracés. De tracés liggen in Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn en Bodegraven. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in twee fasen; van 24 juli tot 11 augustus en van 28 augustus tot 15 september.

Vanwege het grote historische belang, is er het voornemen om de Romeinse rijksgrens in Nederland voor te dragen voor Unesco WereldErfgoed.