Logo Archeologie 1De Oudewaterse amateurarcheoloog Herman van Eijk heeft in een weiland rond Oudewater een opmerkelijke vondst gedaan. Met zijn metaaldetector stuitte hij op een drie centimeter…

grote Romeinse munt.

Uit de afmetingen, het materiaal en het gewicht van de munt kan worden opgemaakt dat het om een zogenaamde sestertie gaat. Dat type munt werd geslagen van 23 jaar vóór tot 275 jaar na Christus.

De afbeelding op de munt is niet meer voldoende herkenbaar om te kunnen bepalen onder welke keizer deze geslagen is. Dit maakt een exacte datering helaas niet mogelijk.