Logo weerbaarheidtrainingDe Ronde Venen traint de weerbaarheid van kinderen. De gemeente vindt dit een belangrijk thema en wil pestgedrag voorkomen. Daarom wordt ervoor gekozen om basisschoolleerlingen…

van groep drie tot en met acht te trainen op weerbaarheid. Het doel is om kinderen actief te ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen, de sociale vaardigheid en het leren omgaan met emoties.

Kinderen komen steviger in hun schoenen te staan, zitten beter in hun vel en gaan met plezier naar school, zegt wethouder Alberta Schuurs. Dat bevordert de sociale contacten met klasgenoten en daarmee wordt de kans om gepest te worden verkleind.

De weerbaarheidstrainingen hebben een preventief karakter. Het kunnen aangeven van grenzen is op latere leeftijd van belang om goed om te kunnen gaan met groepsdruk, aldus Schuurs.