Logo Gemeente De Ronde VenenDe Ronde Venen wil doorgaan met burgemeester Maarten Divendal. De gemeenteraad heeft Divendal voorgedragen voor herbenoeming. Hij is sinds 2011 burgemeester van de gemeente De Ronde Venen en zijn termijn loopt in november af. Hij had eerder dit jaar al laten weten in te zijn voor een nieuwe termijn van zes jaar. De installatie van Maarten Divendal voor zijn tweede ambtstermijn als burgemeester van De Ronde Venen staat gepland voor woensdag 22 november tijdens een buitengewone openbare raadsvergadering. Bij die vergadering is de Commissaris van de Koning aanwezig om hem de belofte af te nemen.