Logo Openbaar GroenIn de eerste week van januari wordt gestart met het rooien van struiken en bomen rondom het kruispunt Hollandbaan- …

Waardsebaan in Woerden. Ook wordt de beschoeiing en een geluidsscherm vervangen. De werkzaamheden zijn bedoeld om ruimte te maken voor extra rijstroken op de Hollandbaan en voorsorteerstroken op de Waardsebaan. Verder komen er bredere fietspaden langs de Hollandbaan.

Fietsers kunnen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Zij worden door verkeersregelaars omgeleid. Het groen wordt in de winter verwijderd om te voorkomen dat vogels tijdens de broedperiode worden verstoord. In het najaar 2019 wordt het groen opnieuw aangeplant.