Logo RotondeDe rotonde op het kruispunt van de M.A. Reinaldaweg, de N204 en Blokland in Montfoort zal op 10 juli klaar zijn voor gebruik. Vanaf 24 oktober 2016 zijn voorbereidende werkzaamheden…

uitgevoerd, vooruitlopend op het aanleggen van de rotonde. Nu de grond voldoende is voorbelast en alle kabels en leidingen zijn omgelegd, kan de rotonde worden gebouwd.

Op het kruispunt gebeurden regelmatig ongelukken. In overleg met de gemeente Montfoort en de werkgroep Blokland is gekozen voor een rotonde als meest verkeersveilige oplossing. Als de rotonde bijna klaar is, wordt het kruispunt gedurende één weekend, van 7 tot 10 juli, afgesloten om de laatste laag asfalt aan te brengen en de rotonde te voorzien van markering.