Logo FietsrouteDe provincie Utrecht heeft samen met de Utrechtse gemeenten het Routebureau Utrecht opgericht. Het Routebureau zorgt voor het beheer, de ontwikkeling, het onderhoud en de informatievoorziening…

van de routenetwerken die door gemeenten, de recreatieschappen en de provincie zijn aangelegd. Goede routenetwerken in de hele provincie sporen mensen aan meer te wandelen en te fietsen. Dit past binnen de ambitie van de provincie Utrecht om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving.

Het Routebureau Utrecht zorgt ervoor dat informatiepanelen en bewegwijzering worden onderhouden en knooppunten goed op elkaar aansluiten.