Logo RPL 2Burgemeester en wethouders van Woerden vinden dat de lokale omroep van Woerden RPL mag blijven uitzenden. Het gemeentebestuur stelt daarom voor de zendmachtiging…

opnieuw voor de duur van vijf jaar te verlengen. Volgens het college voldoet de omroep aan alle eisen waaraan een lokale omroep moet voldoen zoals het zijn van een rechtspersoon, programma-aanbod dat op Woerden is afgestemd en een representatieve programmaraad.

Als de gemeenteraad het advies van het college overneemt, gaat dat advies naar het Commissariaat voor de Media. Die instantie moet uiteindelijk de machtiging verlengen. Per gemeente wordt er maar één machtiging voor lokale omroep uitgegeven.