Logo RPL RuitenTroef Maak van Woerden een kennisstad door bijvoorbeeld in te zetten op hoger beroepsonderwijs en laat de maakindustrie aan Utrecht over. Dat is één van de stellingen die…

morgen tijdens het politiek café RPL Ruitentroef aan de orde komen. Volgens die stelling zou Woerden zich weer meer moeten richten op het zijn van een woongemeente.

Tijdens het politie café RPL Ruitentroef wordt morgen gesproken over zaken als werkgelegenheid, wonen en recreatie in 2030 bekeken door ondernemers.