Door de aanwezigheid van de rugstreeppad op het Eben Haëzer-terrein in Kamerik wordt de sloop van de school voorlopig uitgesteld. De sloopwerkzaamheden zullen nu naar verwachting in april/mei volgend jaar gaan plaatsvinden, nadat alle padden overgeplaatst zijn.

Dit maakte het college van B&W bekend tijdens de beantwoording van vragen van de CDA-fractie over de voormalige schoollocaties in het dorp. Om vandalisme tijdens de jaarwisseling te voorkomen zullen voor het leegstaande schoolpand de nodige maatregelen worden genomen.