Logo Handtekening2Namens de gemeente Utrecht heeft wethouder Kees Geldof van Groen het Pact van Ruigenhoek ondertekend. In dit pact staat onder meer beschreven hoe de Nieuwe Hollandse…

Waterlinie beter toegankelijk te maken is voor publiek, maar ook hoe het gebied een rol kan vervullen voor natuurbeheer, waterberging en klimaatadaptatie. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste Rijksmonument van ons land en staat op de voorlopige lijst van UNESCO Werelderfgoed.

Naast de gemeente Utrecht wordt het Pact ook ondertekend door acht andere Utrechtse gemeenten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek en de provincie Utrecht.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie die aangelegd is tussen 1815 en 1940.