Gemeente Woerden ontvangt in drie jaar ruim 2,5 miljoen euro extra van het Kabinet voor jeugdhulp. Dit antwoordt het college van B&W op vragen van het SP-raadslid Wilma de Mooij.

Dit jaar bedraagt de toevoeging van de bedragen voor jeugdhulp iets meer dan één miljoen euro. In de jaren 2020 en 2021 komen de extra bedragen uit op respectievelijk 783.000 en 788.000 euro. Gemeenten ontvangen ongeveer wekelijks geld van het Rijk.

Het college kan nog niet aangeven hoe het extra geld voor de jeugdzorg zal worden ingezet, omdat de huidige coalitie vanaf het begin van deze raadsperiode het uitgangspunt hanteert om realistisch te begroten.

Dat betekent dat verwachte uitgaven zo goed mogelijk worden ingeschat. Het betekent ook dat voor de begroting van het Sociaal Domein (waaronder Jeugd) de uitgaven de omvang van de begroting bepalen en niet de inkomsten.