De provincie Utrecht heeft ruim 2,5 miljoen euro extra gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken om de woningbouw verder te versnellen. Het geld is bestemd voor de inhuur van experts voor gemeenten.

Door het ontbreken van de juiste kennis en voldoende personeel ontstaat vaker een vertraging in de bouw. Via het Programma Versnelling Woningbouw van de provincie wordt gekeken waar het geld het beste kan worden ingezet.

De Gedeputeerde Staten Utrecht heeft de ambitie om jaarlijks tienduizend nieuwe woningen te bouwen.