Logo Lichtslang Honderden Woerdenaren waren donderdagavond naar de Algemene Begraafplaats aan de Meeuwenlaan gekomen om hun dierbare overledenen te gedenken. Uit een enquête…

gehouden op de open dag van begraafplaats Rijnhof, kwam naar voren, dat juist in de donkere maanden behoefte aan zo’n herdenking is. Het samen herdenken is voor velen een troost bij hun verlies van een dierbare. Ongeacht levensbeschouwing of geloof liepen de aanwezigen van jong tot oud mee in de lichtjestocht, georganiseerd op initiatief van de gemeente Woerden met de hulp van veel vrijwilligers.

Burgemeester Molkenboer leidde de avond in met het gedicht ‘De Oude Begraafplaats’. De warme verlichting van vuurkorven en kaarsen droeg bij aan de serene sfeer. Op verschillende manieren konden nabestaanden hun dierbaren gedenken door te luisteren naar muziek en zang. Op een groot verlicht hart kon een hartenwens worden geschreven of kon onder het genot van een kopje koffie met elkaar van gedachten worden gewisseld.

Het was dit jaar voor het eerst dat deze herdenking werd gehouden.

Foto’s: Henk Wit