Logo Platform Slappe Bodem Samen met de ondernemers en gebruikers van de regio zoeken de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Woerden…

samen naar mogelijke oplossingen voor het probleem van bodemdaling. Ook  zwaar landbouwverkeer op de vaak smalle wegen is een probleem. Door met elkaar in gesprek te gaan willen de partijen tot vernieuwende oplossing komen. Deze oplossingen worden naar verwachting eind 2019 vastgelegd in een gezamenlijke agenda. Hiermee kunnen alle partijen concreet aan de slag.

Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
v.l.n.r.: Ko Droogers (dorpsplatform), Hans van Soest (LTO), Bernard de Jong (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), Arthur Bolderdijk (gemeente Woerden) en Mariette Pennarts-Pouw (provincie Utrecht)
37 veenweiden