Logo HuissleutelsDe gemeente Nieuwkoop en de verschillende woonbelangengroepen hebben afspraken gemaakt voor sociaal en duurzaam wonen in Nieuwkoop. De afspraken gaan onder andere over het…

betaalbaar houden en duurzaam maken van de bestaande sociale huurwoningen. Denk hierbij aan de groei van het aantal sociale huurwoningen met 225 tot 2025, het aanbod van woningen in verschillende huurklassen, het inspelen op woonbehoeften van jongeren en ouderen en de verduurzaming van de sociale woningvoorraad.

Met deze afspraken dragen alle vijf de partijen bij aan het wonen in Nieuwkoop.