Logo politie16Het samenscholingsverbod dat sinds 15 januari 2018 geldt voor het gebied rondom de Lekkenburg wordt met een half jaar verlengd tot 15 juli 2019. Daarnaast wordt het gebied uitgebreid…

met de locatie Gildenburg. Hiertoe heeft de Goudse veiligheidsdriehoek besloten. Het instellen van het samenscholingsverbod heeft geleid tot rust in de omgeving en heeft effect.

Sinds het samenscholingsverbod is ingesteld, is het aantal meldingen afgenomen. Wel is er een verschuiving zichtbaar naar de Gildenburg. Vandaar dat het samenscholingsverbod met ingang van 15 januari wordt uitgebreid naar dit gebied.