Logo CO2 uitstootDe provincie Utrecht heeft gekozen voor de aanpak van co-creatie voor een gezonde leefomgeving. De kwaliteit van de lucht maakt een belangrijk deel uit van deze leefomgeving.

Het realiseren van de leefomgeving, en daarmee onze regio gezond, bereikbaar en aantrekkelijk te houden, is één van de belangrijkste opgaven van de provincie.

Tijdens de succesvolle slotconferentie van de co-creatie Gezonde Lucht zijn er met de provincie oplossingsrichtingen bedacht voor gezonde lucht. Dit gebeurde met een gevarieerde groep vanuit de Utrechtse gemeenten, kennisinstellingen, belangenorganisaties en burgers.

In het co-creatietraject is gezocht naar de invulling van gemeenschappelijke thema’s waarop verbetering van de luchtkwaliteit mogelijk is. Dit leidt tot een nieuw regionaal programma Gezonde Lucht.