Logo Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenHet Hoogheemraadschap van Rijnland, drinkwaterbedrijven en gemeenten hebben onlangs een overeenkomst ondertekend over samenwerking in de waterketen.

De instanties hebben zich verenigd in vier subregio’s, t.w. Leidse Regio, Bollenstreek, Kennemerland en Groene Hart.

De ondertekening vond plaats in Gemaal De Cruquius in Vijfhuizen. Het doel is van de samenwerking is kostenreductie door gezamenlijk investeren, verlaging van de kwetsbaarheid van de watersector door kennisuitwisseling en het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening.

De samenwerking is in navolging van het landelijke Bestuursakkoord Water in 2011.