Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem. Complexe materie die vraagt om gezamenlijke en langetermijninzet van…

overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen.

In november maakte Rijksoverheid bekend dat zij het voorstel van acht overheden – waaronder de gemeente Woerden – uit de regio accepteert om samen te werken aan deze bodemproblematiek en de toekomst van het Groene Hart.
Nu werken Rijk en regio samen aan de uitwerking van het voorstel zodat de concrete deal voor de zomer ondertekend kan worden.

De route hier naartoe is uitgewerkt in een memo. Hiermee is voor alle partijen in het betreffende gebied inzichtelijk hoe het proces verloopt en welke spelregels er aan verbonden zijn.

Illustratie: Gemeente Woerden