Logo Handtekening2Deze week hebben het Woon-zorgcentrum De Rijnhoven in Harmelen en de Zorggroep Sint Maarten, vestiging Gaza, een contract tot samenwerking getekend. De bedoeling is dat…

ze betreft de wijkverpleging in Harmelen nauw gaan samenwerken. Hierbij neemt Gaza de verpleging en verzorging, de zogenaamde toewijsbare zorg voor zijn rekening en De Rijnhoven de wijkgerichte zorg gericht op kwetsbare ouderen met meervoudige problemen, de zogenaamde niet toewijsbare zorg.

Door de nauwe samenwerking zal onderzocht worden of dit voor de cliënten meerwaarde heeft op het gebied van keuzemogelijkheden, kwaliteit en efficiency.