Logo Handen schuddenDe twee jaar ambtelijke samenwerking tussen Woerden en Oudewater is een verstandige keuze geweest, en doorontwikkeling van de samenwerking biedt de beste kansen op succes.

Dat is de conclusie van een onderzoek dat uit is gevoerd door Seinstra-Van de Laar en is vastgesteld in het rapport ‘Op weg naar de juiste balans’.

Vanaf januari 2015 werkt de ambtelijke organisatie van Woerden voor beide autonome gemeenten. Daarbij zijn organisatorische en financiële afspraken gemaakt. Het onderzoek was erop gericht of deze afspraken ook de gewenste uitwerking hebben. Burgemeester van Woerden, Victor Molkenboer zegt over het rapport dat: ‘Voor samenwerking partnerschap een betere basis lijkt dan een klantrelatie’.