De gemeente Woerden en Zegveld Zorgt hebben een convenant gesloten. Zegveld Zorgt is een inwonersinitiatief en regelt de zorg aan inwoners van Zegveld en de Meije.

Het doel is om inwoners die niet meer zelfredzaam zijn, de gelegenheid te bieden zo lang en zelfstandig mogelijk in hun eigen dorp te laten wonen. Belangrijk hiervoor is de rol van de dorpsconsulent, die goed is ingevoerd in de plaatselijke mogelijkheden. Deze functie wordt voor vier jaar door de gemeente Woerden gefinancierd. De dorpsconsulent is ook casemanager bij Woerden Wijzer.

Zegveld is de enige plek in de gemeente die een dorps- of wijkconsulent heeft. Dit convenant biedt de kans aan Woerden Wijzer om hier ervaring mee op te doen om en het eventueel op andere plekken van de gemeente ook in te stellen. Het convenant wordt voor vier jaar aangegaan, over drie jaar wordt vindt er een evaluatie plaats.