Logo GlasvezelHet college van burgemeester en wethouders in Montfoort sluiten op 7 juni een samenwerkingsovereenkomst af met E-Fiber. E-Fiber, een organisatie gespecialiseerd in de aanleg…

van glasvezel, heeft in opdracht van de gemeente het Montfoortse bedrijfsleven onderzocht of het haalbaar is om in de hele gemeente glasvezel aan te leggen. Dit blijkt zo te zijn.

In de tweede helft van dit jaar wordt middels die meting onderzocht of er voldoende draagvlak voor de aanleg van glasvezel is. Wanneer 40 procent van de aansluitingen aangeeft deel te willen nemen aan het netwerk, is er sprake van voldoende draagvlak.

De werkzaamheden voor aanleg kunnen dan begin 2018 van start gaan.