De gemeente Woerden heeft de opgelegde sanctie tegen jongerensoos De Bijn in Kamerik versoepeld. De openingstijden van het jongerencentrum zijn niet voor drie maanden maar slechts voor één maand aangepast.

De maatregel was genomen na klachten over geluidsoverlast door omwonenden en het schenken van alcohol aan minderjarigen. Als straf moest de soos drie maanden lang al om middernacht sluiten. Door dit besluit ging de baromzet omlaag, waardoor het voortbestaan van de soos in gevaar kwam.

Wethouder Bolderdijk heeft een gesprek gehad met het nieuwe bestuur van de Bijn. Daarin werd hem duidelijk dat de klachten serieus worden genomen en de overlast wordt aangepakt. Het deed de wethouder besluiten dat een termijn van drie maanden niet meer nodig is. Door deze versoepeling van de sanctie is de soos waarschijnlijk gered.