Logo Baggeren1De provincie Zuid-Holland saneert in de periode december 2016 – maart 2017 de waterbodem van de Oude Rijn, ter hoogte van het terrein van de voormalige Nederlandse Asfalt Fabriek…

in Alphen aan den Rijn. Deze fabriek produceerde onder meer dakbedekking en mastiek, waardoor de bodem ernstig verontreinigd is geraakt.

Doel van de sanering is de geuroverlast voor de omgeving te stoppen en verdere verspreiding van de verontreiniging te voorkomen. Gelijktijdig wordt het baggerslib op de waterbodem verwijderd, zodat de vaarweg weer op diepte komt en het water goed kan doorstromen.