Logo Keerkring SBO De Keerkring aan de Rembrandtlaan in Woerden is vanaf 2012 gestart met het implementeren van SWPBS. Dit is een uit Amerika afkomstig programma genaamd…

SchoolWide Positive Behavior Support.

Na het oordeel van het kenniscentrum SWPBS-Nederland heeft het Keerkringteam zich inmiddels alle essentiële elementen van PBS eigen gemaakt door het schoolplanmatig lesgeven en de behandeling op de leerlingen toe te passen. De school ademt daardoor een positieve sfeer uit. De waarden respect, veiligheid zijn overal zichtbaar in de ruimtes van het schoolgebouw. De leerlingen weten precies wat deze waarden inhouden, doordat er wekelijks geoefend wordt hoe gewenst gedrag eruit ziet.

Omdat De Keerkring nu een echte PBS-school is werd de certificering dan ook bekroond met een festiviteit voor alle kinderen op de speelplaats van de school.

Foto’s: Marijke Veen