Logo SC Woerden De leden van SC Woerden hebben afgelopen dinsdag, tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering, een nieuw bestuur gekozen. Erwin Wiegmans…

heeft de voorzittershamer overgedragen aan Hanneke Overbeek, Paul Bremer wordt secretaris en Peter Koot penningmeester.

De afnemende belangstelling voor zondagvoetbal, de teruglopende inkomsten en tegelijkertijd oplopende kosten en een lastige aansluiting van jeugdspelers op het (hoge) niveau van 1e/2e klasse hebben SC Woerden doen besluiten haar doelen te herzien. De leden hebben in januari ingestemd met het scenario waarbij er gestopt wordt met prestatievoetbal op zondag en er gestart wordt met prestatievoetbal op zaterdag.

SC Woerden wil een vereniging zijn waar alle leden naar eigen vermogen optimaal sportief kunnen presteren, waar gezelligheid wordt geboden en een hoge mate van betrokkenheid is. De nieuwe slogan is daarom “Sportclub Woerden voor iedereen!”.

Daarnaast heeft een werkgroep in samenspraak met het zittende bestuur een aantal toekomstscenario’s gemaakt. Het nieuwe bestuur ziet het als haar taak om de ingeslagen weg samen met de vele vrijwilligers, verder vorm te geven en SC Woerden als een gezonde vereniging naar het 100-jarig jubileum in 2019 te leiden.

Foto: SC Woerden
scwoerden