Logo Voetbal 3De ledenvergadering van SC Woerden heeft besloten om met prestatiegericht voetballen bij de senioren op zondag te stoppen. De beslissing is genomen in verband met de ledenterugloop…

bij de senioren en de afnemende animo om op zondag te voetballen. In tegenstelling tot de senioren is er wel een groei bij de jeugd. Een werkgroep heeft samen met het bestuur een voorstel uitgewerkt en de ledenvergadering geadviseerd om op zondag recreatief voetbal te bieden en het prestatiegerichte voetbal naast het recreatieve gedeelte op zaterdag te starten.

Het voorstel werd unaniem aanvaard door de vergadering.