De overheid streeft naar een rookvrije generatie en daar wil voetbalclub SCH’44 uit Harmelen aan bijdragen. Vanaf zaterdag 12 oktober gaat een verbod in om langs de velden te roken. Met speciaal ontwikkelde bordjes wordt iedereen geattendeerd op dit nieuwe beleid.

Mocht iemand het verbod negeren dan verwacht het bestuur dat omstanders hen daar op aanspreken. De KNVB is een groot voorstander om een voetbalvereniging volledig rookvrij te maken.

Dat is voor SCH’44 nu nog een stap te ver. Op het terras voor het paviljoen blijft het roken voorlopig nog toegestaan.

Foto: Mieke Schilder