Lokaal Liberaal, politieke partij in Stichtse Vecht, heeft voorgesteld de hondenbelasting af te schaffen. Hiermee blaast zij een standpunt uit haar verkiezingsprogramma nieuw leven in, aldus een bericht op RTV Stichtse Vecht.

De partij voelt zich gesterkt door een onderzoek van Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit Groningen. Daaruit blijkt dat steeds meer gemeenten de hondenbelasting afschaffen.

De partij meldt op social media: ‘Sommige bestaande belastingen worden naar onze zin niet gebruikt waar ze voor bedoeld zijn. Zo kan de hondenbelasting structureel omlaag. Daar wordt namelijk veel ‘winst’ op gemaakt.’ Lokaal Liberaal zal bij de behandeling van de belastingverordening opnieuw met dit voorstel met een motie of amendement naar de raad komen.