In Montfoort is onlangs het gazen netwerk in het stadspark vernield. Het netwerk moest voorkomen dat de schapen die daar eind vorige maand een plek kregen, losbreken en mogelijk de provinciale weg oplopen.

Ook hebben daarna onbekenden bovendien twee korven om de bomen in het stadspark losgemaakt en verwijderd. De korven moesten de bomen beschermen tegen de vraat van de schapen.

De gemeente roept burgers op om incidenten als deze zo spoedig mogelijk telefonisch te melden. Als de vernielingen aanhouden overweegt de gemeente om het stadspark niet meer in de begrazing op te nemen, alle positieve reacties van de parkbezoekers ten spijt.

Begin volgende week worden de schapen overigens sowieso overgebracht naar het Ecopark in Linschoten.


Foto: Gemeente Montfoort