Logo Wijkplatform Schilderskwartier 1 Wijkplatform Schilderskwartier wil de mogelijkheden onderzoeken om ‘De Plint’ beter te kunnen benutten en rendabeler te maken voor de wijk. Dat zegt…

platformvoorzitter Theo Streng in RPL Actueel. De werkgroep ‘Samen zijn, samen doen’ van het wijkplatform is momenteel aan het kijken naar de mogelijkheden om de publieksfunctie van ‘De Plint’ te versterken. Wat kan er nog meer worden gedaan dan alleen vergaderen e.d. Hierbij wordt onder meer gedacht aan de integratie van de wijkbewoners.

Er wonen in het Schilderskwartier verschillende bevolkingsgroepen van jong tot oud, die vaak langs elkaar heen leven. Vooral jong en oud opereren gescheiden van elkaar. Via ‘De Plint’ kunnen deze groepen mogelijk meer een verbinding gaan vormen zodat bewoners samen één wijk met elkaar kunnen zijn, is het idee van de wijkplatformvoorzitter.

Foto: RPL
De Plint