Drie basisscholen in Bodegraven en een basisschool in Nieuwerbrug willen de 7.000 euro subsidie per school op een andere manier inzetten.

De gemeente heeft dit bedrag in 2018 beschikbaar gesteld om kinderen met een sociale- of taalachterstand ten opzichte van andere kinderen een betere startpositie te geven. Tot nu toe werd het geld gebruikt om kinderen weerbaarder te maken met bijvoorbeeld judolessen.

Bij wijze van proef mogen de vier scholen de subsidie nu besteden aan schoolmaatschappelijk werk. Dat is de schakel als het gaat om passend onderwijs, coördinatie en afstemming van hulpverlening in en rondom school. Deze vorm van hulpverlening is er voor kwetsbare leerlingen met een extra zorgbehoefte, zoals bijvoorbeeld leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD en autisme of een risicovolle thuissituatie.