Basisschool ‘De Brug’ in Nieuwerbrug kiest voor de locatie De Wijde Wiericke.

In het najaar van 2018 concludeerden de gemeente en het schoolbestuur dat de school het beste nieuw gebouwd kan worden in plaats van het te renoveren. Samen met het schoolbestuur en diverse belanghebbende stichtingen is er gekeken naar geschikte locaties en welke voorzieningen er bijgebouwd zouden moeten worden.

In alle opties die naar voren kwamen is er rekening gehouden met kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang bij de school. Een nieuwe school in een nieuwe woonbuurt is logisch gezien de bouw van veel eengezinswoningen.

Het naastgelegen speelveld zorgt, samen met het schoolplein, voor extra speel- en beweegmogelijkheden. Een locatie voor de gymzaal is nog niet gekozen.

Foto: PR