Logo ANWB 1 De kinderen van de Prinses Beatrixschool in Bodegraven hebben het programma Streetwise van de ANWB gevolgd. De ANWB voelt zich nauw betrokken bij…

verkeersveiligheid en heeft om die reden het programma Streetwise ontwikkeld. Een praktisch, maar ook leuk en leerzaam verkeersprogramma dat geschikt is voor leerlingen van de basisschool.

Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van basisschoolleerlingen. Onder begeleiding van professionele instructeurs hebben de kinderen met speciaal ontwikkeld lesmateriaal zoals lesauto’s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto’s en een fietsparcours, verkeersles gekregen.

Foto: RTV Bodegraven
streetwise 2